Välkommen

Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt tillkom 1854 genom en doktor Pehr Elmstedts donation år 1848 för vård av sjuka barn i Stockholm och via gåvor från ”det välbeställda Stockholm”. Vår förening, bildad 1860 under beskydd av HKH Kronprinsessan Lovisa, hade som syfte att stödja denna vårdanstalt. Verksamheten gav eko i stadsfullmäktige 1872 i form av ett bidrag till vårdanstalten. 1899 invigdes en modern vårdinrättning vid Polhemsgatan i Stockholm. 

1961 bytte vårdanstalten namn till Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus. 1970 överfördes verksamheten till den nya barnkliniken på Sankt Görans sjukhus. Föreningen kompenserades ekonomiskt och därmed lades den grund, som har möjliggjort stöd till forskning inom området barnsjukvård/barnhälsovård.

HKH Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård har till ändamål att med anslag stödja forskning inom området barnsjukvård/barnhälsovård till sjukvårdsinrättningar i Sverige. Årligen utbetalas anslag till ett 50-tal forskare.

Stiftelsen Axel Tielmans minnesfond skall, i samarbete med HKH Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård, stödja forskning inom samma områden men även ge bidrag till anskaffning av utrustning och särskilt till sådana behov som inte täcks av offentliga medel.

 


Forskare som föreningen har beviljat anslag

 

Gustaf Herlenius Gustaf Herlenius
Transplantation av tarm antingen som isolerat organ eller som en del av ett fler-organs transplantat (multivisceral). Läs mer

 

Fredrik Ahlsson
Betydelsen av den intrauterina miljön, epigenetiska markörer, genuttryck och metabola konsekvenser 
Läs mer
 

 

Johan Ågren
Optimerad intensiv- och intraoperativ vård av nyfödda Läs mer

 

Eva Wiberg-Itzel
Övervakning av mor och barn under förlossning
Läs mer
 

 

Claude Marcus
Barnfetma - ett mångbottnat problem utan enkla lösningar
Läs mer

 

Susanne Glaumann
Jordnötsallergi hos barn och ungdomar
Läs mer
 

 

  Erik Herlenius
Andnöd hos barn och vuxna. Incidence, mekanismer och behandling Läs mer

 

Magdalena Fossum
Rekonstruktion av urinblåsan och urinröret med odlade celler
Läs mer
 

 

  Elisabet Gustafson
Studie av leverceller under tidig posttransplantationsfas
Läs mer