VälkommenH.K.H. Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård har till ändamål att stödja forskning vid de lärosäten i Sverige som bedriver forskning inom barnasjukvårdens område samt barnasjukvård genom anslag till sjukvårdsinrättningar i Stockholms län. Årligen utbetalas anslag till ett 50-tal forskare och kliniker inom barnmedicinens och barnkirurgins område.

Stiftelsen Axel Tielmans minnesfond skall i samarbete med H.K.H. Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård stödja forskning inom barnasjukvårdens område vid svenska lärosäten samt barnasjukvård genom anslag till sjukvårdsinrättningar i Stockholms län. Särskilt önskvärt ändamål är anskaffning av utrustning. Stiftelsen skall därvid främja sådana behov, som icke täckas av statliga eller kommunala medel.


Forskare som föreningen har beviljat anslag

 

Gustaf Herlenius Gustaf Herlenius
Transplantation av tarm antingen som isolerat organ eller som en del av ett fler-organs transplantat (multivisceral).Läs mer

 

Fredrik Ahlsson
Betydelsen av den intrauterina miljön, epigenetiska markörer, genuttryck och metabola konsekvenser
Läs mer
 

 

Johan Ågren
Optimerad intensiv- och intraoperativ vård av nyfödda Läs mer

 

Eva Wiberg-Itzel
Övervakning av mor och barn under förlossning
Läs mer
 

 

Claude Marcus
Barnfetma - ett mångbottnat problem utan enkla lösningar Läs mer

 

Susanne Glaumann
Jordnötsallergi hos barn och ungdomar
Läs mer
 

 

  Erik Herlenius
Andnöd hos barn och vuxna. Incidence, mekanismer och behandling Läs mer

 

Magdalena Fossum
Rekonstruktion av urinblåsan och urinröret med odlade celler
Läs mer
 

 

  Elisabet Gustafson
Studie av leverceller under tidig posttransplantationsfas
Läs mer